Sugestii

Comentariile şi sugestiile Dvs. reprezintă cel mai important punct de plecare pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite. Ne propunem să rezolvăm în mod eficient toate problemele apărute privitor la calitatea produselor şi serviciilor oferite.

Vă mulţumim pentru sprijinul Dvs în soluţionarea oricărei probleme care ar pute să apară pe parcursul utilizării produsului nostru. Toate reclamaţiile sunt înregistrate şi analizate în cel mai scurt timp de către noi.

Contacți-ne la office@arilux.md